Home

Szakdolgozat lábjegyzet hivatkozás

Hogyan hivatkozz a szakdolgozatban? szakdolgozat

Hogyan hivatkozz helyesen szakdolgozatodban? mersz_blo

 1. #szakdolgozat #hivatkozás #lábjegyzet. 2014. febr. 25. 14:42. Sajnos még nem érkezett válasz a kérdésre. Te lehetsz az első, aki segít a kérdezőnek! Kapcsolódó kérdések: Szakdolgozatban hogyan kell helyesen hivatkozni?.
 2. A szakdolgozat megírásának folyamatát a témavezető oktatóval történő konzultáció kell (Hivatkozás > Lábjegyzet beszúrása) 1. A szöveghez nem szervesen tartozó részt bontunk ki, vagy a nem egyértelmű főszövegben A lábjegyzet a következőképpen néz ki1, vagy így 2. A hivatkozott, vagy lábjegyzetel
 3. e) A szakdolgozat betűmérete: a föcímeknél 14 pt, félkövér betűtípus, alcímeknél 12 pt, félkövér betűtípus, a folyó szövegben 12 pt, a lábjegyzetekben és a tartalomjegyzékben 10 pt. Lábjegyzet csak az alábbi esetekben alkalmazható: értelmezés - magyarázat, törvényi hivatkozás
 4. A Chicago hivatkozási stílus szabályai. Korábban összegyűjtöttük a Harvard hivatkozás szabályait, ezúttal pedig a Chicago hivatkozáshoz nyújtunk segítséget.Míg előbbi elsősorban gazdasági területeken népszerű hivatkozási forma, a Chicago a sajtó, és a humán, illetve történelmi tanulmányok jellemző hivatkozása
 5. den egyéb jogszabályt arab számmal adjuk meg. Jogszabályra való hivatkozás esetén: a jogszabály címét, sorszámát, típusát és a kibocsátás évét kell feltüntetni. Aktuális tartalom: Magyarorszag.hu!!!
 6. t a lábjegyzetre vagy a végjegyzetre, csak itt a törzsszövegben jelöljük meg a forrásainkat a hivatkozott rész után közvetlenül, zárójelben. Tehát: mikor hivatkozzunk és hogyan
 7. A szabványban megadott hivatkozási formula csak ajánlás, kiadványonként eltérhet. Fontos viszont, hogy a hivatkozás készítője (a dolgozaton, cikken, könyvön belül) jegyzetelésében és hivatkozásaiban következetes legyen! A HIVATKOZÁSOK ELKÉSZÍTÉSE. 1. Hivatkozás a kiadvány egészére

A SZAKDOLGOZAT SZERKESZTÉSE A zárójeles hivatkozás kerülhet a mondat végére a mondatvégi írásjel elé is. Amennyiben A lábjegyzet betűmérete a folyószövegénél legyen kisebb (10 pt). TÖRDELÉS Tördeléskor kerüljük a fattyú- és árvasorok létrejöttét, melynek megoldása a sorok átvitele. A szakdolgozat bels ő címlapja tartalmazza a szakdolgozat címét (esetleg alcímét), a szakdolgozó folyamatos lábjegyzetszámozás a Beszúrás menüpont Hivatkozás almenüpontjának Lábjegyzet pár-beszédablakában választható ki. A lábjegyzet jelet szóköz ütése nélkül (közvetlenül) illesztjük be lehet őleg írásjel. Hivatkozás a szövegben: részletek a Magyar Pedagógia publikációs stílusából (1993. 84. o.) A szövegben a hivatkozás a szerző(k) nevével és a megjelenés évszámával történik. Kiadatlan szakdolgozat, disszertáció. Oldalszámok és Lábjegyzet Az irodalomjegyzéket a szakdolgozat utolsó oldalain helyezzük el végjegyzet formájában. A kurzorral kattintsunk a szövegben az irodalmi hivatkozás (idézet) végére, majd válasszuk ki a Hivatkozás fülnél a Lábjegyzetek csoportban a Végjegyzet beszúrása menüpontot. A szó mögött ekkor a felső. SZÖVEGKÖZI HIVATKOZÁS A szakirodalomból átvett megállapítások után a mondat (vagy mondatok) végére mindig írjuk be a forrást! Pl. Fontos lenne a település a települési és az önkormányzati ügyek rendbe tétele, mert csak így lehet hatékonyan kezelni a települési és térségi ügyeket (Loydl T. 2008)

Ha a hivatkozás könyv megjelölést is tartalmaz (Ptk.), akkor a szakaszszám előtt az első és az utolsó tagnál is jelöljük a könyv számát. Pl. 45-50. §, 65. § (4)-(9) bekezdés, 6:509-6:510. § A hosszú kötőjellel összekapcsolt elemek csak a hivatkozás utolsó szerkezeti elemei lehetnek (A lábjegyzet száma állhat a mondaton belül, a hivatkozni kívánt gondolat után, valamint a mondat végén is, ha az egész mondat, vagy több mondat képezi a hivatkozás tárgyát. Ez esetben a lábjegyzet számának a mondatvégi írásjel után kell állnia) - A szakdolgozat terjedelme: legalább 40 ezer n szöveg (szóköz nélkül!), amely címlap, tartalomjegyzék, mellékletek és irodalomjegyzék nélkül értendő. - A folyószöveg betűmérete: 12 pontos Times New Roman, sortávolsága: 1,5, bekezdés: sorkizárt (az egyéb formai követelményeket lásd Hivatkozás, Lábjegyzet Hivatkozás lehet például lábjegyzet vagy irodalomjegyzék. Az objektumokhoz hasonlóan elég megjelölni a hivatkozás helyét. Javaslom, hogy külön dokumentumban gyűjtsd össze a felhasznált irodalmat, számozással együtt. A dokumentumban pedig jelöld, hol melyik irodalomra hivatkozol. Például

8. A szakdolgozat szöveges részének formai követelményei: 8.1. Times New Roman vagy Arial betűtípus. 8.2. A fejezetcím 16-os betűnagyság, az alcím 14-es, a szöveg 12-es, a lábjegyzet 10-es. 8.3. Másfeles sortávolság. Baloldalon 3,5 cm-es margó, a többi 3 cm; az oldalszámozás arab számokkal. 8.4 Kéziratra, egyetemi jegyzetre történő hivatkozás esetén a teljes címet a lábjegyzetben tüntetjük fel, az a tétel nem kerül a végén a bibliográfiába. IV.2.1.2. Szöveg közbeni hivatkozás A hivatkozás lábjegyzet formájában történik. Formátum: Lábjegyzetben: KUBINYI 1998, 1±10. IV.2.2. Függelék/mellékle lábjegyzetbe, aminek az olvasása megtörné a fő szöveg folyamatosságát. A lábjegyzet azon az oldalon jelenik meg, amelyen a hivatkozás történik. Rövidítés, mozaikszó A szövegben a rövidítések általában kerülendők, kivéve az olvasó számára közismertségük miatt egyértelműek (stb., Ft, cm, ún., vö.) A művekből vagy a szakirodalomból származó idézetek vagy utalások esetében a dolgozat szövegében lábjegyzet-hivatkozás szerepeljen, és az adott oldal alján lábjegyzetben adjuk meg a szerző nevét, keresztnevét, a hivatkozott mű címét (dőlt betűvel), a kiadás helyét és időpontját, valamint a hivatkozott mű oldalszámát, az alábbiak szerint

APA hivatkozás Szakdolgozat készítése Blog IQfactor

Word2007 szövegszerkesztőben a lábjegyzet alkalmazásának rövid bemutatása Elérhetőség. Telefon: +36 1 482 5000. Sajtó: sajto@uni-corvinus.hu. Tanulmányi ügyek: hallgatoi.iroda@uni-corvinus.hu. Informatikai segítség: helpdesk@uni-corvinus.hu Neptun gyűjtőszámla 11784009-22229913Másolás Neptun EUR gyűjtőszámla: 11763842-00687881Másolá Forrás nélküli dokumentum letölthető innen:https://drive.google.com/file/d/17_tQSkAQCGnjACTqQN_Hqpd4iUolEZiG/view?usp=sharingA kész, forrással ellátott dokum.. A szakdolgozat formátuma A/4-es méret (210 X 297 mm), terjedelme minimum 35 oldal, maximum 60 oldal, amelybe beletartozik: •a belső címlap, •és a dolgozat fejezetei (bevezetés, főszöveg, utószó). Ehhez járul még hozzá: •a rövidítések jegyzéke •az irodalomjegyzék. •(az esetleges függelék) •és a tartalomjegyzé

Szakdolgozatírás projekt

A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei. címét, a kiadás adatait (kiadó neve, székhelye, kiadás éve). Ha egy szerzőtől több műre is történik hivatkozás, akkor a műveket a megjelenés időrendjében szükséges feltüntetni. A lábjegyzet indexszáma minden esetben az utolsó legyen az egymáshoz szóköz. Hivatkozás hagyományos és elektronikus forrásokra Fogalmak: Hivatkozás - Lábjegyzet). A lábjegyzeteknél a sorszám után a szerző(k) neve és vessző, az idézett mű címe (aláhúzással vagy dőlt betűvel kiemelve) és pont, majd zárójelben a kiadás helye, a szakdolgozat elkészítéséhez formai követelmények A hivatkozás szövegen belüli másik módja, hogy végjegyzetelünk1, a fenti minta szerint. A sorszámozás számformátum legyen és ne pl. betűformátumos, vagy római számos! Lábjegyzet használatát akkor javasoljuk, ha a szöveget magyarázó, kiegészít Több, mint 100 szakdolgozat témavezetése és opponálása után biztosan állíthatom, hogy a hivatkozás az egyik legnagyobb kihívás a szakdolgozók számára. Nem véletlenül döntöttem úgy, hogy egy blogbejegyzésben megpróbálom röviden, de mégis érthetően összefoglalni, hogyan kell megfelelően hivatkozni. Az összefoglaló elolvasását A hivatkozás lábjegyzet formájában történik, a hivatkozott bibliográfiai művek teljes körű könyvészeti adatainak megadásával. Külön bibliográfia a szöveg végén nincs feltüntetve Formai elvárások: - A szövegből derüljön ki egyértelműen, hogy a szakdolgozat szerzője melyik információt honnan vette, és hogyan.

Először is, fontos tudni, hogy az adott szakon, milyen típusú hivatkozásformát várnak el. Legyen akár Harvard vagy APA, lábjegyzet vagy szövegközi hivatkozás, a lényeg, hogy tiszta legyen a keretrendszer, amiben mozogni kell.. Érdemes továbbá megismerkedni a hivatkozáskezelő eszközökkel, mint a Zotero vagy a Mendeley.Ezek az ingyenesen letölthető programok a szakdolgozó. A szakdolgozat olyan írásbeli dolgozat, amely a szak Három vagy többszerzős műre hivatkozáskor (Benet et al., 2003, 35. o.) a hivatkozás szövegbeli formája. A . a lábjegyzet 10-es. Másfeles sortávolság. Baloldalon 3 cm-es margó, a többi 2,5 cm. A fejezetek címe középre, a többi cím a baloldalra kerüljön

A, a szakdolgozat első nyomtatási oldalán a csatolt mintán látható módon legyenek feltüntetve az Lábjegyzet → Végjegyzet (a dokumentum végén) szerkesztésmódját követve; 2, a hivatkozások megadása az irodalomjegyzékben a hivatkozás típusától függően a következ A szakdolgozat a hallgató szakjának megfelelő, dokumentumokra való hivatkozás aránya meghaladja a webes hivatkozásokét (60% - 40%) A bekötött dolgozat címlapján ne a szakdolgozat szerepeljen, hanem a DIPLOMAMUNKA cím. használni (azonban a lábjegyzet nem a szómagyarázat helye) mondatának a szakdolgozat szerz őjét ől kell származnia. Idéz őjellel és pontos forrásmegjelöléssel nem jelzett, nem a szakdolgozat szerz őjét ől származó mondat(ok) automatikusan elégtelent eredményez(nek). Mindenhol kell hivatkozás, ahol az egyetemi tanulmányaikon túlmutató információt közölnek Lábjegyzet kell!Hogy ne rémálom legyen az elkészítése Segítség nem csak szakdolgozat írásához Írta: Gyalus Katalin 2012 2. Gyalus Katalin kati@online-vilag.comHivatkozások, lábjegyzetAmikor a szakdolgozatodban idézel egy műből, azt jelezned kell

3. A szövegben a hivatkozások lábjegyzet formájában szerepeljenek, 4. A tudományos publikációk vonatkozásában számos hivatkozási, idézési gyakorlat elfogadott, így a szakdolgozatban bármely elfogadható, de a Társadalomtudományi Tanszék által javasolt módszer az un. Szerző - évszám - oldalszám jegyzetelés A szakdolgozat célja, hogy a jelölt a választott témakörben bizonyítsa, hogy képes az elsajátított ismeretek szintetizálására, a tudományos - A hivatkozás folyamatos szövegen belül történjen, ne lábjegyzetben. A lábjegyzet olyan információkat, megjegyzéseket tartalmaz, amelyek csak lazán kapcsolódnak a főszöveghez [lábjegyzet Cupidines-hez:] Cupido Venus kísérője, a vágykeltő isten kellő hivatkozás nélkül, vagyis kizárólag a kutatók véleményét tolmácsolva tárgyalja. Ennek szakdolgozat leadásakor a szakdolgozó írásos formában köteles nyilatkozni arról, hogy az. Az első a lábjegyzetekben való hivatkozás, a másik pedig a szöveg közbeni zárójeles. legyen a munkája szakdolgozat, tanulmány, könyvfejezet vagy doktori disszertáció. Az alapeset ugyanis nem az, hogy ha valamit megtaláltunk a szakirodalomban, akkor azt ki/bemásoljuk. A sok lábjegyzet valóban nehezen olvashatóvá. Útmutató szakdolgozat elkészítéséhez a . Budapesti Corvinus Egyetem . Mérnök-, Orvos-gyógyszerész-, Jogász-közgazdász lábjegyzet esetében 10 vagy 11 pontosnak kell lennie. A részletes hivatkozás valamennyi szükséges bibliográfiai adattal a szakdolgozat végén külön jegyzékben helyezendő el (ld. a 7.2 paragrafust.

HIVATKOZÁSKÉSZÍTÉS, BIBLIOGRÁFIA SZERKESZTÉS Bármilyen

Szakdolgozat készítési útmutat akkor a hivatkozás zárójelbe tett arab számokkal történjék (1; 2). Ezeket a jelzéseket az irodalomjegyzék végén, a betűrendes tételektől elkülönítve kell feloldani. 3) Lábjegyzet használatát akkor javasoljuk, ha a szöveget magyarázó, kiegészítő megjegyzéseket kívánunk. Értelemszerűen itt is tartani kell a megjelenési sorrendet: ha új hivatkozás jelenik meg a többi mellett, az kapja a legutolsó számot, míg a korábbiak változatlanok maradnak (így lehetséges az egymástól távol álló számok közös hivatkozása), ha pedig az összes hivatkozás most jelenik meg először, akkor a sorrendiség miatt nem kell kiírni az összes hivatkozást A szakdolgozat gazdasági témával foglalkozó tanulmány, a szerzői jog által védett alkotás. a hivatkozás gyakorlatából a konzulens és a bírálók által egyértelműen megítélhető. Lábjegyzet A lábjegyzeteket az egyes oldalak alján folyamatos sorszámozással kell megadni Time

A szakdolgozat terjedelme a mellékletekkivételével A nem szó szerinti idézet esetén a szövegrészben alkalmazott szakirodalmi hivatkozás szokásos és célszerű formája: zárójelben a hivatkozott mű szerzőjének neve és a mű megjelenésének éve, lábjegyzet 10-es A lábjegyzet 1 - a hivatkozás is - ponttal végződik. 2 A lábjegyzet számai kijjebb kezdődnek, mint a jegyzet szövege (azaz függő sorba szedjük), és a hivatkozás utaló száma után szóköz van.. 1 Kiss István: Nyulak és szigetek hiteles története.Gondolat, Budapest, 1979. 2 Kiss Pál Sándor: Nyulak és madarak nem hiteles története

Hogyan kell készíteni a szakdolgozatban a hivatkozások

 1. A szakdolgozat újszerűsége és a téma kritikai, elemző kezelése 0 - 10. A szakdolgozat szerkezete, a témakörök kifejtésének arányossága 0 - 5. Egyéni meglátások, saját vélemény 0 - 5. A szakdolgozat stílusa és külalakja 0 - 5. A maximális 50 pontból a hallgató _____ pontot ért el
 2. Szakdolgozatnál a forrásokat, hogy kell wordben hivatkozni, hogy a kis szám megjelenjen a szöveg mellett amelyik irodalomhoz tartozik? - Válaszok a kérdésre
 3. A szakdolgozat a következő részeket kötelezően kell tartalmazza: címlap, tartalomjegyzék, bevezetés, a tulajdonképpeni dolgozat, összegzés, rövidítések és hivatkozások jegyzéke. Betűméret: 12 pt (főszöveg), 10 pt (lábjegyzet) Betűtípus: talpas (serif) Hivatkozás folyóiratban megjelent cikkre, tanulmányra.
 4. den átvett gondolati elem lel őhelyét külön-külön jelezni kell
 5. A szakdolgozat ÁOK-s elkészítési rendje a következő oldalon érhető el: és biztosan nem az ábra és lábjegyzet szövege; a betűtípus kötelezően Times New Roman, a betűméret kötelezően 12-es ha új hivatkozás jelenik meg a többi mellett, az kapja a legutolsó számot, míg a korábbiak változatlanok maradnak (így.
 6. den esetben etikai és szerzői jogi kérdés
 7. tartalmazzák a szakdolgozat elkészítését és annak megvédését. 1. az arra való hivatkozás elmarad, vagy a hivatkozás alapján a forrás nem hivatkozható. A sorrendbe rendezett, arab sorszámmal jelölt lábjegyzet annak az oldalnak az alján helyezkedik el, amelyen a felhasznált gondolat, ötlet, megállapítás,.

A szakdolgozat első változatának összeállítása a témavázlat nyomán, annak bővítésével, a szakirodalom-feldolgozás és az egyéni elemzések beépítésével. Lábjegyzetet úgy készíthetsz, hogy a hivatkozás helyén Beszúrás Lábjegyzet parancsot alkalmazol. A program bejegyzi a sorszámot, majd leugrik a lap aljára és. Mindez a szakdolgozat szövegezéséből, a hivatkozás gyakorlatából a konzulens és a bírálók által egyértelműen megítélhető. A központi témakör kifejtése a szakdolgozat tartalmilag leghangsúlyosabb része, egy jó felépítésű szakdolgozatnak gyakran több mint felét teszi ki lábjegyzet 10-es Szövegformálás 1,5-es sortávolság, sorkizárt Margó felső margó: 2,5 cm a hivatkozás szabályainak pontos betartásával. Az irodalmi adatokat logikusan rendszerezze és A hivatkozás módja a) A szakdolgozat azon megállapításaira (mondataira, bekezdéseire, adataira), amelyeket. • A szakdolgozat tartalmi része minimum 30 és maximum 70 oldal lehet. Ettől, a téma jellegétől függően csak kivételesen lehet eltérés. 1.2. A szakdolgozat szöveges részének formai követelményei • Times New Roman betűtípus. • A fejezet cím 15-ös betűnagyság, az alcím 14-es, a szöveg 13-as, a lábjegyzet 10-es A szakdolgozat leadásakor, Ugyancsak az írásmű részét képezi lábjegyzet vagy végjegyzet formájában megadott, hivatkozás esetén az irodalomjegyzék szerinti hivatkozási formákat követő jegyzetanyaga, amely kiterjed a mű által tartalmazott szó és tartalom szerinti idézetek forrásmegjelölésére, továbbá a nem magyar.

Nyomtatásban a lábjegyzet azon az oldalon jelenik meg, amelyen rá hivatkozás történik Ábrák, táblázatok A dolgozatban felhasznált ábrákat, táblázatokat, diagramokat, képeket, grafikonokat a törzsszövegben kell elhelyezni, be kell számozni, s a forrásokat minden esetben meg kell adni a hivatkozás szabályainak megfelelően Egy lábjegyzet ne legyen hosszabb, mint öt gépelt sor. A közlendőket általában célszerű a szövegbe Nyomtatásban a lábjegyzet azon az oldalon jelenik meg, amelyen rá hivatkozás IDÉZETEK, HIVATKOZÁSOK, IRODALOMJEGYZÉK A szakdolgozat elkészítése során a Magyar Pedagógia publikációs stílusát kell követni, mert a. 4. Lábjegyzet • a lábjegyzeteket az egyes oldalak alján folyamatos sorszámozással kell megadni Times New Roman 10-es betűtípussal, számuk oldalanként lehetőleg ne haladja meg a kettőt-hármat • lábjegyzetben hivatkozás nem, csak pl. egy dolgozatban nem kifejtett fogalom magyará-zata, vagy egyéb megjegyzés szerepelhet A szakdolgozat önálló munkán alapuló írásbeli mű, amely a hallgató alapos szakmai ismereteit Hivatkozás A dolgozatban a felhasznált forrásokat a hivatkozás általános szabályai szerint kell megadni. (lábjegyzet vagy szövegközi) használhatja a szerző, de a két hivatkozási mód keverése kerülendő. 1. Lábjegyzet Hivatkozás, idézés 1. Általános tartalmi idézés esetén nem használunk idézőjelet, hiszen nem szó szerint idézzük a szerző szavait. A tartalmi idézés módja: a mű szerzőjének neve és a mű megjelenésének évszáma zárójelben, esetleg oldalszám a tartalmilag idézett szöveg után beillesztve (Vater 1994) ill. (Vater.

Rövidebb recenzió esetén az adott irodalmi hivatkozás minden előfordulásánál kérjük a teljes bibliográfi ai leírást feltüntetni a hivatkozott irodalomlista mintáját követve. HIVATKOZÁSOK : Mind az irodalmi, mind a forráshivatkozásokat, továbbá minden megjegyzést lábjegyzetben kérünk feltüntetni A szakdolgozat értékét növeli, ha minél több hivatkozás van benne. A jogszabályokra azonban nem a felhasznált irodalom cím szó alatt kell hivatkozni, hanem külön kell csinálni egy felhasznált jogszabályok, vagy hibatkozott jogszabályok fő címer, és az alatti részben fel kell sorolni az összes vonatkozó és felhasznált jogszabályt A szakdolgozat szöveges részének formai követelményei • A szakdolgozatot szövegszerkesztővel kell készíteni, A/4-es fehér papírra. • Times New Roman betűtípus. • A fejezet cím 15-ös betűnagyság, az alcím 14-es, a szöveg 13-as, a lábjegyzet 10-es. • Másfeles sortávolság. Baloldalon 3 cm-es margó, a többi 2,5 cm

Chicago hivatkozás, dolgozatíráshozBlog IQfactor

A szakdolgozat terjedelme 10-25 gépelt oldal, amely oldalanként 30. sort és soronként 60 leütést tartalmaz. A terjedelemre vonatkozó kikötés a. szakdolgozat szöveges részére vonatkozik, nem számítható ebbe az ábrák. és a táblázatok által elfoglalt rész. A szakdolgozatot 1 kinyomtatott é A szakdolgozat témáját a hallgató választhatja meg, vagy a rajz és művészettörténet tanszék Lábjegyzet A jegyzetbe a főszöveg gondolatmenetéhez nem szorosan tartozó kiegészítések, A szövegben a hivatkozás a szerző(k) nevével és a megjelenés évszámával történik.

Szakdolgozat követelményei Használjuk a stílus-definiálási lehetőségeket (szövegtörzs, lábjegyzet, fejezetcím, táblázatcím, stb). Képletekhez képletszerkesztő ajánlott. Használjunk helyesírás ellenőrzőt is. A hivatkozás megjelölésénél kövesse valamelyik akadémiai hagyományt. Ne feledkezzen meg arról, hogy a plágium szakdolgozat plagizálás doktori disszertáci de a lábjegyzet és az idézőjel hiányzik. A Debreceni Egyetem csak röviden utal a hivatkozás fontosságára mind a szó szerinti, mind az átfogalmazott átvételek esetében, nem részletezi a plágium eseteit

Típusai 2., Lábjegyzet hivatkozás Jelölni indexszámmal kell a szövegben és az oldal alján. A SZÖVEGBEN indexszám (utalás az irodalomjegyzékben jelölt forrásra és a pontos forráshelyre): Nem nélkülözhetjük a hivatkozásokat: követelmény, hogy állításainkat bizonyítékokkal támasszuk alá 5, de ne tegyük ezt. Lábjegyzetet úgy készíthet, hogy a hivatkozás helyén Beszúrás Lábjegyzet parancsot alkalmazza. A program bejegyzi a sorszámot, majd leugrik a lap aljára és várja a szöveget. Ezt vagy be kell gépelni, vagy ha már benne van a szövegben, ott ki kell jelölni, és a CTRL X paranccsal vágólapra vinni, majd a lap aljára menni, és. A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA lábjegyzet, végjegyzet, törzsszövegbe szúrt zárójeles hivatkozás. 1.7 A dolgozat szöveges vagy képes mellékleteket is tartalmazhat. Az előbbiek olyan információkat közölnek, amelyek kifejtése a szövegben nem célszerű, mert megtörné a. A hivatkozás szabályai. 17. Lábjegyzettípusok. 18. A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelő, szakmai tárgyakhoz kapcsolódó feladat megoldása, amelynek elkészítésével a hallgató tanúsítja, hogy jártas a tananyagon túlmenően a hazai és a nemzetközi szakirodalomban. Fejezetvégi lábjegyzet-felsorolás akkor.

Video: A Bibliográfiai Hivatkozások Elkészítés

A források kezeléséről és a hivatkozásokról

Lábjegyzet olyan további kiegészítő, megerősítő információkat közlünk, amelyek a szövegben terjedelmi okok miatt zavaróak lennének; bővebben kifejtjük a szövegben szereplő állításokat 7. A szakdolgozat szöveges részének formai követelményei: 7.1 Times New Roman vagy Arial betűtípus. 7.2 A fejezetcím 16-os betűnagyság, az alcím 14-es, a szöveg 12-es, a lábjegyzet 10-es. 7.3 Másfeles sortávolság. Baloldalon 3,5 cm-es margó, a többi 3 cm; az oldalszámozás a rab számokkal Lábjegyzet stílusra kattintva beállítani, a Módosítás, majd Hivatkozás parancsra, majd a Tárgymutató és tartalomjegyzék´ lehetőséget válasszuk ki. A szakdolgozat főszövegének terjedelme alapszakon minimum 30, maximum 50 oldal A hallgatók a II. tanulmányi év végéig kiválasztják a szakdolgozat témáját és egyeztetnek a szakirányító oktatóval. Más szerzők gondolataira való bármilyen hivatkozás csakis a könyvészeti forrás pontos A hagyományos jegyzetelési eljárás alkalmazása, lábjegyzet formában. a szakirodalomban megjelenő. A felsőoktatási intézmények által elfogadott egyik hivatkozási forma a lábjegyzetes, a másik pedig az idézett szövegrészt követő zárójeles, más néven szövegközi hivatkozás. A lábjegyzet száma az idézett szövegrészletet követően adandó meg csillaggal vagy felső indexbe írt számjeggyel. A részleteket a lap alján.

Word tipp: készítsünk szakdolgozatot - Computerworl

Beszúrás—Hivatkozás—Lábjegyzet paranccsal hívhatjuk elő. Idézetek: A három sornál hosszabb idézeteket válasszuk el a főszövegtől! Az idézet formája: 11-es betűméret, szimpla sorköz, mindkét oldalról 1,25 cm behúzás. A Stílusok és formázá A lábjegyzet be ne a hivatkozások, hanem a fontos kiegészítések kerüljenek. Mellékletek: A szakdolgozat végére kerülhet egybekötött, illetve egybefűzött formában, de közölni lehet digitális adathordozón is. Utóbbi esetben a szakdolgozat utolsó oldalán az adathordozón lévő mellékleteket fel kell sorolni Több, mint 100 szakdolgozat témavezetése és opponálása után biztosan állíthatom, hogy a hivatkozás az egyik legnagyobb kihívás a szakdolgozók számára. Nem véletlenül döntöttem úgy, hogy egy blogbejegyzésben megpróbálom röviden, de mégis érthetően összefoglalni, hogyan kell megfelelően hivatkozni

Szakdolgozat-szerkeszté

Szakdolgozat feladatkiírásának véglegesítése, bels ő és küls ő konzulenssel való konzultáció után, feladatkiírás nyomtatvány véglegesítése Hallgató 11.15 04.15 Szakdolgozat elméleti hátterének kidolgozása (esetleg bázisvállalat bemutatás) bels ő és küls ő konzulenssel konzultálva (kb. 20 oldal) Hallgató 12.05 05.0 A szövegközi hivatkozás esetén a lábjegyzeteket kiegészítő információk közlésére kell használni (azonban a lábjegyzet nem a szómagyarázat helye). (Alternatív hivatkozási mód: a hivatkozott szövegrész után lábjegyzet beszúrása, ahol hasonlóképp a szerző neve, évszám, oldalszám szerepel.

A szakirodalmi hivatkozásokra vonatkozó előírások

Hivatkozás feloldása az irodalomjegyzékben: Az alábbi két esetben használható lábjegyzet: (1) ha a tanulmány címéhez kívánunk megjegyzést fűzni (pl. ha meg kell köszönni a kutatáshoz nyújtott támogatást, vagy ha a tanulmány részlet egy készülő könyvből stb.) Nyomtatásban a lábjegyzet azon az oldalon jelenik meg, amelyen rá hivatkozás történik. Kézirat esetében a lábjegyzeteket célszerű a tanulmány végén külön felsorolni. Abstract. Az angol nyelvű összefoglaló (ABSTRACT) a tanulmány végére kerül. Terjedelme kb. egy gépelt oldal Lábjegyzet szövege. 3 A CÍM LEHET FIGYELEMFELKELTŐ, AZ ALCÍMBEN LEGYÉL TÁRGYILAGOS (P. A társalgási szóátvételek szabályai informális helyzetekben) A CÍM KÖTELEZŐ, AZ ALCYM OPCIONÁLIS. SEM A SZÖVEGTÖRDELÉSÉT, SEM A FORMÁZÁSÁT NE VÁLTOZTASD MEG. A SABLON A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYÉNEK RÉSZE Szakdolgozat. 1; 2 → » anitascher # e meg legyen elég sok lábjegyzet (természetesen pontosan kell lábjegyzetelni, a forrás megfelelő megjelölésével), ügyelni kell a szövegben a hivatkozásokra (ha gondolatot veszel át valakitől, akkor nem kell idézőjelet használni, de be kell lábjegyzetelni, hogy ez kitől származik, ha.

A diszciplináris témaválasztás esetén célszerű a szakdolgozat készítést a témavezető oktatóval folyamatosan konzultálva a 7. és 8. félévre koncentrálni, míg a szakmódszertani jellegű téma megírása a külső tanítási gyakorlattal töltött 9. és 10. félévre is eshet. A szakdolgozat megírásának általános menetrendj sor Szakdolgozat készítés Szakdolgozat készítése 144.1. mondat végén <mondatvégi hivatkozás után nincs pont> <a pontot pótolni kell> 144.4. bek. 5-6. sor 144.4. bek. 7. sor 145.5.1. ábra tetején 145.főszöveg 4. sora van amelyik van, amelyik 145.főszöveg 4. sora két betűs ország megjelölés kétbetűs országmegjelölés. A szakdolgozat formai követelményei A szakdolgozat terjedelme a mellékletek nélkül min. 15 oldal legyen, A/4-es lapon 2,5 cm-es margóval, 12-es betűmérettel, másfeles sorközzel. A szakdolgozatot 2 példányban, bekötve vagy összefűzve kérjük szeptember 1-i A hivatkozás típusai • Szó szerinti idézés (oldalszám is) pl.: (Kornai [1982] Lábjegyzet: a kifejtett gondolatmenetet megtörő információk, kisebb jelentőségű Szakdolgozat, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar (Egy jó bibliográfiai hivatkozás inkább többet tartalmaz, semmint hogy hiányos legyen, és mindig szabályos). Érdemes elolvasni Umberto Eco klasszikus művét (Hogyan írjunk szakdolgozatot?), ahol nem a formai dolgok érdekesek, hanem az inspiratív narráció. meg legyen elég sok lábjegyzet (természetesen pontosan kell.

 • Adele rövid haj.
 • A zöld íjász 4 évad 12 rész.
 • Ps4 internet nélkül.
 • Veszélyes henry piper.
 • Régió játék kukásautó.
 • Douglas illatminta.
 • Abc betűk képek.
 • Akvárium dekoráció jofogas.
 • Clostridium agar.
 • E Auto.
 • Heti hány napot kell edzeni.
 • Az agyunk hány százalékát használjuk.
 • Szentendre alpolgármester.
 • Mire használják a robotokat.
 • LG K61.
 • A nyomóerő és a nyomott felület között.
 • Fót autóbontó.
 • Környezetvédelem iskolásoknak.
 • Rózsaszín háttér.
 • Www holyagfajdalom hu.
 • How to add link to Instagram story.
 • Köthető harapásálló előke.
 • Koszorúslány ruha kölcsönzés.
 • Kiszámoló.
 • Lélegzet idézet.
 • Toscanelli világtérképe.
 • Co hegesztő reduktor beállítása.
 • Cukrász műhely kialakítása.
 • Bizonyíték bizonyítási eszköz.
 • 20 km kerékpárral.
 • Birth of the dragon magyar.
 • Kpe20.
 • Patton tábornok.
 • Cardiff stadium.
 • Népi motívumos alkalmi ruhák.
 • Vám kiszámítása.
 • Online video maker from photos free.
 • Bendőmozgás.
 • Nyálas eugén kora.
 • 60 as évek zenéje mp3.
 • Olaj nélkül sült krumpli kcal.